Rechtsspraak
         

Uitspraken in het recht

Soms zijn mensen of bedrijven het met elkaar oneens. Iedereen die een conflict heeft waar hij met de tegenpartij niet uitkomt, kan naar de rechter gaan. De rechter treedt op als onafhankelijke buitenstaander. Hij doet een bindende uitspraak, waaraan beide partijen zich moeten houden.

Een persoon of organisatie die het niet eens is met een besluit van de overheid, kan hiertegen bezwaar maken. Ook dan beslist de rechter wie er gelijk heeft. De rechter treedt ook op als er een strafbaar feit is gepleegd. In dat geval vraagt het Openbaar Ministerie de rechter om een uitspraak te doen. Is de verdachte schuldig of niet? Welke straf is passend als de verdachte schuldig is? Het rechtssysteem voorkomt dat mensen het recht in eigen hand gaan nemen.

 
 
Alle rechters in Nederland bij elkaar behandelen per jaar meer dan anderhalf miljoen zaken. Zij zijn onafhankelijk, maar wel gebonden aan het recht. De rechter moet zich houden aan de Grondwet en andere wetten, eerdere uitspraken (jurisprudentie), internationale verdragen, gewoonten en gebruiken. Dit zijn de bronnen van het recht.

 

 
 Zoeken
 
 
 
 
 
 
 
         
   
Copyright © - All Rights Reserved